Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2017

Νοέμβριος 2017

ελαιώνας

Νοέμβριος 2017

χωραφάκια

Νοέμβριος 2017

κοράλι

Νοέμβριος 2017

στη σκιά

Νοέμβριος 2017